Werkwijze
werkwijze

Kinderen:
Als ouder kunt u uw kind aanmelden per telefoon of mail. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek met (liefst beide) ouders.

Na de intake komt uw kind 3x spelen. Tijdens deze observatiesessies kan ik via het spel van het kind ontdekken wat het kind te ‘vertellen’ heeft. Spel is de taal van het kind!
Daarna volgt een adviesgesprek, waarin we bespreken hoe we het beste verder kunnen gaan.
Kinderen komen om de week naar Speltherapie en nadat het kind 5x bij mij is geweest, volgt er weer een oudergesprek, waarin we bespreken hoe het gaat en hoe we verder zullen gaan.

Tieners:
Tieners worden meestal door de ouders aangemeld. Er volgt dan een intakegesprek met liefst beide ouders erbij.

Daarna komt de tiener om de week bij mij voor een therapiesessie waarin we pratend en ook creatief bezig zullen zijn. Tot in elk geval 16 jr zullen er na 5 sessies met de tiener ook oudergesprekken zijn.

Volwassenen:
Je kunt je aanmelden via telefoon of mail. We maken dan een eerste afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek is het de bedoeling dat we tot een hulpvraag komen. Er wordt een behandelplan gemaakt en van daaruit kunnen we de gesprekken gaan voeren.

De gesprekken van een uur vinden veelal om de week plaats.
Om de 5 gesprekken wordt er geëvalueerd en gekeken of we op de juiste weg bezig zijn.

Tijdens de therapiesessies wordt er gewerkt met behulp van diverse methodes, zoals:

– Inzichtgevende therapie
– Transactionele Analyse (TA)
Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Beeldcommunicatie

De TA, uitgelegd in playmobil, is de basis waar vanuit ik werk. Je ontdekt hierbij bijvoorbeeld het aangepaste kind, kritische ouder en volwassene in jezelf.

De duur van de begeleiding wordt in overleg vastgesteld.

Voor aanmelding of meer informatie:
06-29190693/info@praktijkjijbentjij.nl