Werkwijze
werkwijze

Je kunt je aanmelden via telefoon of mail. We maken dan een eerste afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek is het de bedoeling dat we tot een hulpvraag komen. Er wordt een behandelplan gemaakt en van daaruit kunnen we de gesprekken gaan voeren.


De gesprekken van een uur vinden veelal om de week plaats.

Om de 5 gesprekken wordt er geëvalueerd en gekeken of we op de juiste weg bezig zijn.


Tijdens de therapiesessies wordt er gewerkt met behulp van diverse methodes, zoals:

– Inzichtgevende therapie
– Transactionele Analyse (TA)
Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Beeldcommunicatie

De TA, uitgelegd in playmobil, is de basis waar vanuit ik werk. Je ontdekt hierbij bijvoorbeeld het aangepaste kind, kritische ouder en volwassene in jezelf.


De duur van de begeleiding wordt in overleg vastgesteld.


Voor aanmelding of meer informatie:

06-29190693/info@praktijkjijbentjij.nl