Werkwijze
werkwijze

Je kunt je aanmelden via telefoon of mail. We maken dan een eerste afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek is het de bedoeling dat we tot een hulpvraag komen. Er wordt een behandelplan gemaakt en van daaruit kunnen we de gesprekken gaan voeren.

De gesprekken van een uur vinden veelal om de week plaats.
Om de 5 gesprekken wordt er geëvalueerd en gekeken of we op de juiste weg bezig zijn.

Tijdens de therapiesessies wordt er gewerkt met behulp van diverse methodes, zoals:

– Inzichtgevende therapie

– Transactionele Analyse (TA)

– Rationeel Emotieve Therapie (RET)

– Beeldcommunicatie

De duur van de begeleiding wordt in overleg vastgesteld.