Voor wie
voorwie

Voor vrouwen in de leeftijd van 16 tot 80 jaar die een hulpvraag hebben op het gebied van bijvoorbeeld:

– Identiteitsproblemen

– Verlies en rouwverwerking

– Stress, burn-out

– Spanningen in relaties

– Verwerken van een traumatische ervaring

– Psychosomatische klachten